RU RO
Izolatie fonica pentru automobile
AMC Mecanocaucho

Виброкрепежи.

Акустические декоративные панели
Акустические декоративные панели
Акустические декоративные панели
Акустические декоративные панели
Normativul în construcții NCM E.04.02-2014 (MСН 22.05-2014) „Protecția contra zgomotului”

Prezentul normativ în construcţii reprezintă adaptarea la condiţiile naţionale ale Republicii Moldova a documentului normativ interstatal MCH 22.05-00-2014 «Защита от шума» şi traducerea autentică a textului acestui normativ. Reactualizarea normativului în construcții NCM E.04.02-2014 (MСН 22.05-2014) „Protecția contra zgomotului” este direcționată la sporirea protecției clădirilor, construcțiilor și încăperilor contra zgomotului, precum și la armonizarea cu standardele europene, naționale și directivele ISO. Sunt introduse norme suplimentare pentru încăperi, care anterior lipseau (de exemplu, pereții între încăperile locative și magazinele, etc.).O modificare substanțială se referă la izolarea zgomotului de șoc în cazul dislocării sursei de zgomot pe podeaua încăperii sub încăperea protejată. Pentru prima dată sunt introduse norme privitor la zgomotul admisibil, care limitează normele zgomotului de fond în astfel de încăperi cum ar fi cinematografele noi și cele reconstruite, sălile polivalente, și alte încăperi de acest gen. Documentul normativ în cauză este armonizat cu standardele internaționale ISO 717 (părțile 1, 2 și 3) „Acustica. Evaluarea izolării fonice în încăperi”, ISO 140 „Acustica. Măsurările izolării fonice înclădiri” și alte. Particularităţile principale ale prezentului normativ sunt: - prioritatea prevederilor referitoare la asigurarea exploatării sigure şi inofensive a clădirilor şi utilajului în condiţiile de protecţie contra poluărilor fonice; - metode de calcul privind proiectarea izolării fonice a elementelor de închidere pentru clădirile de locuit şi publice; - extinderea posibilităţilor de aplicare a tehnologiilor moderne, a noilor materiale şi utilajelor pentru construirea noilor, reconstruirea şi extinderea clădirilor existente; - armonizarea cu documentele normative internaţionale; Normativul în construcţii NCM E.04-02-2014 (MСН 22.05-2014) înlocuieşte NCM E.04-02-2006 (MSN 2.04-03-2005)

 

NCM E.04.02-2014 (MСН 22.05-2014) „Protecția contra zgomotului” (.pdf, 1.14 MB)